BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG
Giới thiệu chung
Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng là bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Cục y tế Bộ GTVT.
Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh phục hồi chức năng cho cán bộ công nhân viên – lao động thuộc ngành Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của Pháp luật.
LIÊN KẾT
» Chính phủ
» Cục y tế Giao thông vận tải
» Thành phố Đà Nẵng
» Bộ Y tế